Župna crkva

Župna crkva u Novigradu na Dobri

Župa i župna crkva današnjeg Novigrada na Dobri spadaju u broj najstarijih župa i crkava ovog dijela Hrvatske.

Screenshot_8Izvori iz 13. stoljeća kraj oko Dobre nazivaju prema imenu rijeke, a samo se mjesto Dobra tako po prvi puta naziva krajem 13. stoljeća. Popis župa arhiđakona Ivana iz 1334. godine navodi crkvu Blažene Djevice Marije u Dobri, a nesumljivo je riječ o crkvi istog titulara u današnjem Novigradu na Dobri, prije toga nazivanim još i Crkvenim Selom. Ista se župa – Dobra – navodi i u popisu iz 1501. godine. Crkva je smještena u naselju i prvotno je građena u gotičkom stilu, da bi kasnije bila barokizirana.

Prvi opis kanonskih vizitacija u 17.stoljeću (1668.godine) spominje njezino oslikano gotičko svetište. To je gotičko poligonalno svetište crkve sačuvano i nakon dogradnje novog, produženog broda i barokizacije u 18.stoljeću.

Barokna lađa crkve dograđena je 1781.godine, a godine 1882. godine za patronata Ladislava Pejačevića bila je popločena masivnim tamnosivim kamenim pločama, koji su i danas na svojem mjestu.

crkva-unutraVanjština je crkve jednako uređena u duhu historicizma u obnovi 19. stoljeća. Tada joj je pred pročeljem dograđen i zvonik, a zidovi su ožbukani u istoj stilskoj dekoraciji. Freska gotičkog svetišta crkve otkrivena je tek nedavno u konzervatorskim istraživanjima i taj je posao još uvijek u tijeku.

Oslikani gotički svod, prema stanju dosadašnjih istraživanja, čini se, otkriva nam cijelu jednu kompoziciju nebeskog orkestra anđela koji svojim glazbalima slave krunidbu Blažene Djevice Marije od Presvetog Trojstva.

Sačuvan je barokni i historicistički inventar, te drvena skulptura Madone s djetetom iz 16. stoljeća. Isto tako, sačuvan je i prezentiran unutarnji oslik od 15. stoljeća do 1939. godine.
Crkva Blažene Djevice Marije u Novigradu na Dobri spada među najznačajnije spomenike ovog djela Hrvatske. Zaštićeno je kulturno dobro Sakralne graditeljske baštine Republike Hrvatske u Ministarstvu kulture.

Brojni vjernici svake godine na Blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza pohode župu Uznesenja Blažene Djevice Marije i Novigrad na Dobri.

TOP